zz

                                        

 

 

         توزيع الطلبة على الافواج                               برنامج المجموعات    
A المجموعة                       A المجموعة
B المجموعة                       B المجموعة
C المجموعة                      C المجموعة
D المجموعة                       D المجموعة


تسيير

                                     تطبيقات + محاضرات                       

                       توزيع الطلبة على الافواج (النظاميين فقط) 

 

 

محاسبة و تدقيق

                 تطبيقات                                  محاضرات                  

تسيير الموارد البشرية

                تطبيقات                                  محاضرات                  

 

تسويق الخدمات

                تطبيقات                                  محاضرات                  

اقتصاد نقدي و بنوك

                تطبيقات                                  محاضرات                  

ادارة الميزانية

 

                تطبيقات                                  محاضرات                  

 

تسيير عمومي

             تطبيقات                                  محاضرات             

 

اقتصاد صناعي

 

                تطبيقات                                  محاضرات                  

 


 

 

محاسبة و تدقيق

                 تطبيقات                                 محاضرات                 

تسيير الموارد البشرية

                تطبيقات                                 محاضرات                 

 

تسويق الخدمات

                تطبيقات                                 محاضرات                 

ادارة الميزانية

 

                تطبيقات                                 محاضرات                 

 

تسيير عمومي

 

                تطبيقات                                 محاضرات                 

 

اقتصاد نقدي و بنكي

 

تطبيقات                         محاضرات

اقتصاد صناعي

                تطبيقات                                 محاضرات