cc9

                                        

 

 

            تطبيقات                                      المحاضرات                      
   المجموعة A                    المجموعة A      
   المجموعة B                    المجموعة B
   المجموعة C                    المجموعة C
   المجموعة D                    المجموعة D

 

اقتصاد

                 تطبيقات                                  محاضرات                  

تجارة

                تطبيقات                                  محاضرات                  

 

مالية ومحاسبة

                تطبيقات                                  محاضرات                  

تسيير

                تطبيقات                                  محاضرات                  

 

اقتصاد نقدي

                 تطبيقات                                  محاضرات                  

تجارة دولية

                تطبيقات                                  محاضرات                  

 

تسويق

                تطبيقات                                  محاضرات                  

مالية المؤسسة

                تطبيقات                                  محاضرات                  

محاسبة و مراجعة

 

                تطبيقات                                  محاضرات                  

 

تسيير الموارد البشرية

                تطبيقات                                  محاضرات                  

اقتصاد وتسيير المؤسسة

                تطبيقات                                  محاضرات                  

محاسبة و جباية

                تطبيقات                                  محاضرات                  

 

محاسبة و تدقيق

                 تطبيقات                                  محاضرات                  

تسيير الموارد البشرية

                تطبيقات                                  محاضرات                  

 

تسويق الخدمات

                تطبيقات                                  محاضرات                  

اقتصاد نقدي و بنوك

                تطبيقات                                  محاضرات                  

ادارة الميزانية

 

                تطبيقات                                  محاضرات                  

 

تسيير عمومي

 

                تطبيقات                                  محاضرات                  

 

نقود و هيئات مالية

 

                تطبيقات                                  محاضرات                  

 

 

محاسبة و تدقيق

                 تطبيقات                                  محاضرات                  

تسيير الموارد البشرية

                تطبيقات                                  محاضرات                  

 

تسويق و استراتيجية

                تطبيقات                                  محاضرات                  

نقود و هيئات مالية

                تطبيقات                                  محاضرات                  

ادارة الميزانية

 

                تطبيقات                                  محاضرات                  

 

تسيير الجماعات المحلية

 

                تطبيقات                                  محاضرات                  

 

اقتصاد و تسيير الخدمات

 

                تطبيقات                                  محاضرات