zz

                                        

 

 

                             التطبيقات                                                       المحاضرات                         
                           A المجموعة                                              A المجموعة
                          B المجموعة                       B المجموعة
                          C المجموعة                       C المجموعة
                           D المجموعة                       D المجموعة
                           E المجموعة                       E المجموعة


اقتصاد

                 تطبيقات                                  محاضرات                  

تجارة

                تطبيقات                                  محاضرات                  

 

مالية ومحاسبة

                تطبيقات                  

               -محاضرات المجموعة1  

               -محاضرات المجموعة2       

تسيير

                                     تطبيقات + محاضرات                       

                       توزيع الطلبة على الافواج (النظاميين فقط) 

 

اقتصاد نقدي

                 تطبيقات                                  محاضرات                  

 

تسويق

                تطبيقات                                  محاضرات                  

مالية المؤسسة

                تطبيقات                                  محاضرات                  

محاسبة و مراجعة

 

                تطبيقات                                  محاضرات                  

 

تسيير الموارد البشرية

             تطبيقات+ محاضرات                  

اقتصاد وتسيير المؤسسة

                تطبيقات                                  محاضرات                  

محاسبة و جباية

                تطبيقات                                  محاضرات                  

ادارة مالية

             تطبيقات + محاضرات                  

 

 

محاسبة و تدقيق

                 تطبيقات                                  محاضرات                  

تسيير الموارد البشرية

                تطبيقات                                  محاضرات                  

 

تسويق الخدمات

                تطبيقات                                  محاضرات                  

اقتصاد نقدي و بنوك

                تطبيقات                                  محاضرات                  

ادارة الميزانية

 

                تطبيقات                                  محاضرات                  

 

تسيير عمومي

             تطبيقات                                  محاضرات             

 

اقتصاد صناعي

 

                تطبيقات                                  محاضرات                  

 


 

 

محاسبة و تدقيق

                 تطبيقات                                 محاضرات                 

تسيير الموارد البشرية

                تطبيقات                                 محاضرات                 

 

تسويق الخدمات

                تطبيقات                                 محاضرات                 

ادارة الميزانية

 

                تطبيقات                                 محاضرات                 

 

تسيير عمومي

 

                تطبيقات                                 محاضرات                 

 

اقتصاد نقدي و بنكي

 

تطبيقات                         محاضرات

اقتصاد صناعي

                تطبيقات                                 محاضرات